Kredsaktiviteter

I Grakoms kredse er der året rundt aktiviteter for medlemmerne.

Kredskalender

Grakom Østjylland

8. februar 2018

Medlemsmøde - Breaking fake news

Kähler Villa Dining, Risskov

 

22. marts 2018

Generalforsamling

The Lazy Wombat, Aarhus

Grakom Sydjylland

15. marts 2018

Generalforsamling

Hotel Marina, Kolding

Grakom ØSTdanmark

8. februar 2018

Aktivmøde

Rosendahls, Søborg

 

5. marts 2018

Generalforsamling

DA, København

 

3. maj 2018

Aktivmøde

 
 

14. juni 2018

Sommermøde

 
 

4. oktober 2018

Efterårsmøde

 
 

6. november 2018

Aktivmøde

 
 

29. november 2018

Julemøde

 

 

Kredskalenderen opdateres jævnligt, så hold øje med nye arrangementer i din kreds.

Ønsker du at tilmelde dig et arrangement, gøres dette ved henvendelse til kredsen.

Ved arrangement i GA ØSTdanmark sker tilmelding ved henvendelse til Charlotte F. Grønnegaard på tlf. 24 47 69 97 / cg@grakom.dk.