Oprettet 13/12/2017

Trepartsaftale: Din virksomhed får penge tilbage

Af: Anders Mosumgaard, uddannelsespolitisk chef, Grakom

680 mio. kr. er på vej tilbage til virksomhederne fra Staten netop nu. Tilbagebetalingen hænger sammen med den nye trepartsaftale.

Tilbagebetalingen knytter sig til indbetaling af VEU-bidrag gennem en toårig periode og vil med fuld indbetaling i perioden give en tilbagebetaling på 520 kr. pr. medarbejder. Det samlede beløb, der tilbagebetales til den enkelt virksomhed, vil fremgå af ATP’s Samlet Betaling, som virksomhederne modtager den 15. eller 16. december 2017.

Trepartsaftalen fra oktober sikrede en styrket og mere fleksibel voksen- og efteruddannelse, og som en del af aftalen blev det vedtaget, at private arbejdsgivere og offentlige virksomheder, der agerer på markedsvilkår, får tilbagebetalt i alt 680 mio. kr. Tilbagebetalingen skyldes, at der i en årrække har været en stor ubalance mellem virksomhedernes indbetalinger til VEU-godtgørelse og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse.

For at undgå, at tilbagebetalingen rammer skævt i forhold til sæsonudsving, knyttes den til virksomhedernes bidrag, der er indbetalt over to hele år. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor meget der tilbagebetales for hvert enkelt kvartal:

Periode

Tilbagebetaling pr. medarbejder

3. kvartal 2015

6,79 kr.

4. kvartal 2015

6,79 kr.

1. kvartal 2016

6,63 kr.

2. kvartal 2016

6,63 kr.

3. kvartal 2016

132,75 kr.

4. kvartal 2016

132,75 kr.

1. kvartal 2017

113,75 kr.

2. kvartal 2017

113,75 kr.

Kilde: DA.dk 

Såfremt en virksomhed har betalt VEU-bidrag for hele den toårige periode fra og med 3. kvartal 2015 til og med 2. kvartal 2017, bliver der tilbagebetalt 520 kr. pr. medarbejder.