Oprettet 29/11/2017

Nye skilteregler på vej

Af: Christian Bendix, redaktør, Grakom

Regeringen vil gøre det nemmere for virksomheder og foreninger at reklamere ved landeveje i landdistrikterne. Det vil bidrage til at understøtte vækst og udvikling i hele Danmark.

"De små erhvervsdrivende får nu en bedre mulighed for at tiltrække nye kunder. Det kan være med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i vores landdistrikter. Det er jeg meget tilfreds med, for Venstre arbejder netop for at skabe et Danmark i bedre balance," siger Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre.

Det er en ændring af reglerne for skiltning i det åbne land, som vil betyde, at de små erhvervsdrivende i landdistrikterne vil få bedre mulighed for at opsætte særlige vejskilte, der viser hen til fx den lokale slagter, bager eller købmand. Desuden lempes reglerne for opstilling af lejlighedsbannere, der annoncerer byfester, festivaler, sportsstævner m.v. Det er til gavn for det lokale foreningsliv landet over. 

Grakom støtter forslaget

"Et opgør med skiltereglerne vil være et opgør med et synligt hjørne af den jungle af regler, forordninger, bestemmelser, ja, begrænsninger, som hæmmer danske iværksættere og virksomheder i at udfolde deres fulde potentiale. Det har vi længe peget på er et stort problem," siger Grakoms adm. direktør Thomas Torp og fortsætter.

"En lempeligere skiltelovning vil helt naturligt give mere at lave ude på skiltevirksomhederne. Men den store vækstgevinst ligger i næste led, når skiltene kommer ud og tjener deres formål og leder nye kunder ind i forretningen, hvor der genereres mere omsætning, som konverteres til flere arbejdspladser."

Ændringen af skiltereglerne er sendt i afsluttende høring med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2018, oplyser Venstres transportordfører.

"Det er ikke vores ønske at plastre vores landdistrikter til med reklamer. Derfor skal det selvfølgelig være diskrete, men tydelige vejskilte, som viser hen til de lokale erhvervsdrivende, uden at det går ud over trafiksikkerheden og vores natur," fastslår Kristian Pihl Lorentzen.