Oprettet 11/01/2018

Ny løsning klar til distribution af kirkeblade

Af Christian Bendix, redaktør

Distribution PLUS tilbyder nu en ny distributionsløsning til danske kirkeblade, der ellers så ud til at få svært ved at få distribueret deres blade efter store prisstigninger.

Det er ikke kun virksomheder, der bliver ramt af PostNords exit fra det adresseløse distributionsmarked. Også danske kirker og sogne har set på udviklingen med bekymrede miner. Det samme har de trykkerier, der trykker kirke- og sognebladene. Den bekymring er kommet Distribution PLUS for øre.

»Til de seminarer, Grakom afholdt i december om distribution, kunne vi høre en del utilfredshed med, at de her blade ikke kan komme ud efter 21. januar. Det ville vi meget gerne finde en løsning på sammen med PostNord,« siger Anders Messell, key account manager i Distribution PLUS.

Løsningen går ud på, at samle de  danske kirkeblade på få omdelingsuger over året og rent postalt samle de mange titler under den fælles titel ’Kirkebladene i Danmark’. Denne SUB titel skal påtrykkes det enkelte magasin øverst på forsiden som en bærende titel for alle de deltagende kirkeblade.

»På den måde er alle de forskellige blade postalt at betragte som ét samlet blad. Og sammen gør de hinanden stærke,« siger Anders Messell.

Som ét samlet blad stiger oplaget naturligvis, og dermed falder prisen betragteligt. Distribution PLUS har forhandlet en løsning på plads med PostNord, der har været interesseret i at finde en løsning for de mange kirkeblade landet over. Det enkelte blad vil i dette samarbejde opnå en langt lavere pris, end de ellers ville have opnået.

»Vi adresserer bladene og sorterer dem i omdelingsrækkefølge, så vi kan indlevere en stor, samlet og færdigsorteret mængde kirkeblade til PostNord. Derved får alle en lavere pris.«

Løsningen er permanent, siger Anders Messell, der dog påpeger, at visse kirkeblade stadig vil opleve en prisstigning i forhold til det, de var vant til.

»Men i den givne situation er det her klart det billigste alternativ,« slutter Anders Messell