Oprettet 13/12/2017

Hils på det nye græspapir

Af: Christian Bendix, redaktør


I det sydlige Tyskland har den hæderkronede papirfabrik Scheufelen fundet en formel til at lave papir af græs. Det er både miljørigtigt og energibesparende, siger papirfabrikken, der ser en god forretning i det nye græspapir.

De grønne bjerge, der omkranser den lille by Lenningen, har skævet ned på papirfabrikken Scheufelen siden 1855. Men det seneste års tid har de alligevel kunnet skue noget nyt: Paller med tørret græs i små piller er begyndt at blive kørt ind på fabrikken ­­- og det er kun begyndelsen.

»Vi er stadig som et lille barn, der er ved at lære at gå, men vi lærer hele tiden,« siger dr. Ulrich Scheufelen, der er æresformand og tidligere ejer.

Eventyret begyndte for under et år siden, da virksomhedens udviklingsafdeling gik i gang med at eksperimentere. Det handlede i første omgang om økonomi, siger Scheufelens administrerende direktør, Stefan Radlmayr, da han møder Udkom i et af fabrikkens majestætiske mødelokaler. Træmasse til papir var steget så meget i pris, at det var blevet problematisk.

»Derfor begyndte vi at søge efter en anden type fibre, der kunne skaffes billigere og nærmere fabrikken,« siger Stefan Radlmayr. Da udviklingsarbejdet med græsfibre skred frem, dukkede der flere fordele op, fortæller han.

»Det stod hurtigt klart, at energibesparelsen og vandbesparelsen var lige så stor en fordel som den oprindelige prisbesparelse.«

40 gange mindre energi

Energibesparelsen er overvældende ud fra de tal, Scheufelen oplyser. Den helt store fordel er, at man undgår den ’pulp-proces’, træbaseret papir kræver. Det er her, man laver træet om til træmasse.

Et ton træmasse kræver ca. 6000 kilowatt-timer at producere, mens samme mængde tørret græsmasse i pilleform kræver under 150 kilowatt-timer at producere., altså 40 gange mindre energi. Forbruget af vand maler samme billede. Et ton græsmasse kræver blot 2 liter vand, mens træmassen kræver hele 30.000 liter, hvoraf de 24.000 typisk bliver genbrugt, mens de resterende 6000 bliver tabt undervejs.

»Soltørret græs gør brug af den mest overdådige og klimavenlige energiressource på hele planeten, nemlig solen. Det er baseret på plantemateriale, der kan dyrkes på måneder fremfor år og det både er genanvendeligt og nedbrydeligt,« siger Stefan Radlmayr.

De grønne argumenter står i kø, når Stefan Radlmayr fortæller om den nye opfindelse. Men betyder det så, at ’almindeligt’ papir er dårligt for miljøet, spørger vi.

»Træbaseret papir er helt klart bedre for miljøet end emballage af plastik. Plastik kræver meget store mængder energi at producere, hvilket slipper millioner af tons af CO2 ud i atmosfæren. Pap og papir, der er produceret under certificerede forhold, slipper kun det CO2 ud, der allerede er optaget af træerne. Ikke desto mindre kræver det en del energi at producere træmassen, og nye træer er mellem seks og 30 år om at vokse op igen.«

Print på græspapir

Men hvad kan det egentlig bruges til, det nye græspapir, der foreløbig består af 50 pct. græsfibre og 50 pct. træfibre?

»Vi forestiller os, at græspapir primært skal bruges til emballage,« slår Ulrich Scheufelen hurtigt fast. Papiret har en grønlig farve og et råt udtryk, som straks giver et miljøvenligt indtryk. En æbleproducent købte et parti af kasserne og kunne melde om 20 pct. stigning i salget, når æblerne lå i de grønlige papkasser, beretter Dr. Scheufelen, mens han viser en række emballageprøver.

Men der er mere end bare emballage på bordet. Der ligger flere af de karakteristiske grønne papirer med trykte billeder af biler.

»Det er et prøvetryk til en bilproducent. Vi var meget i tvivl om, hvorvidt vi kunne printe på græspapir. Kunne vi lave det godt nok til at trykke offset på? Og det er faktisk lykkedes. Det har været et stort gennembrud for os. For et år siden ville vi ikke have troet det muligt,« fortæller Ulrich Scheufelen med entusiasme i stemmen.

Høster græsset lokalt

Scheufelen peger på endnu en fordel ved at bruge græs fremfor træmasse, nemlig de lavere transportomkostninger. På en gård godt to kilometer fra papirfabrikken peger Ulrich Scheufelen ud på de bølgende græsmarker.

»Fra april næste år vil vi købe græs her fra denne lokale landmand,« smiler han.

»I dag sælger landmanden det meste af sit græs til Schweitz, men han var interesseret i at sælge lokalt for at få færrest mulige transportomkostninger. Så fra næste år køber vi det af ham og af andre producenter i en omkreds af 50 km fra fabrikken.«

Der er nok at tage af, siger han.

»Vi har meget græs i vores lokalområde, og man må ikke bruge gødning på en stor del af markerne, så 90 pct. af græsset i området bliver ikke brugt til noget. Meget af det bliver brændt i dag.«

Papirproduktion i Danmark?

Den anderledes produktionsform rejser spørgsmålet om, hvor det er muligt at producere papir. Stefan Radlmeyr peger på, at det pludselig er muligt at lave papir i områder, hvor der ikke er let adgang til store mængder vand, eksempelvis i tredjeverdenslande.

»Man kan også forestille sig, at det pludselig igen bliver rentabelt at producere papir igen i Danmark,« noterer Ulrich Scheufelen.

»I har store mængder græs i Danmark, mens mange af jeres nabolande har langt mere skov.«

Selvom græspapiret er et resultat af nøjsomt udviklingsarbejde på Scheufelen, håber virksomheden at andre producenter tager teten op og udvikler deres eget græspapir.

»Det vil kun være en fordel. Hvis græspapir skal blive en succes over hele verden, har vi brug for, at der kommer mange flere producenter til. Vi hverken kan eller vil supplere et helt verdensmarked,« siger Ulrich Scheufelen i bilen på vej tilbage mod fabrikken.

Græspapiret er stadig i en udviklingsfase, men allerede fra næste år forventer Scheufelen en egentlig produktion.

»Græspapir vil formentlig få en pæn markedsandel, men det er for tidligt at sætte tal på. Jeg tror aldrig, træbaseret papir vil forsvinde. Jeg tror stadig, det vil have hovedparten af markedet, men efter papir af jomfrufibre fra træ og papir af genbrugsfibre fra træ, tror jeg græspapiret vil indtage en flot tredjeplads.«