Kursus: Persondata

Den 25. maj 2018 træder persondataforordningen og den nye databeskyttelseslov i kraft. Derfor afholder Grakom kursus om dette i København, Odense og Aarhus.

På kurset vil Grakoms jurister gennemgå de nye regler, herunder hvad persondata er, de grundlæggende begreber, typer af personoplysninger, grundlæggende principper for behandling, oplysningspligt, samtykke, dataansvarlige og databehandlere, profilering, bødeniveauer og meget mere.

Vi vil tage udgangspunkt i, hvordan grafiske virksomheder bør forholde sig til persondatareglerne med praktiske forslag til, hvordan virksomhederne griber de nye regler an.

Der vil ligeledes blive behandlet konkrete eksempler fra den grafiske branche, hvor persondata kan have betydning. Fx om persondatareglerne får betydning for mellemmateriale, om virksomhedens adgang til at opbevare kundens trykfiler, om betydningen i forhold til markedsføring og distribution m.v.

På kurset vil de persondataretlige regler i forhold til personaleadministration også blive gennemgået.

Undervisere
Advokat Christian Jensen & advokat (L) Peter Balle

I øjeblikket afventer Grakom, at Datatilsynet udsteder en række vejledninger om persondataforordningen og databeskyttelsesloven. De sidste vejledninger forventes udarbejdet af Datatilsynet i februar 2018. Grakom tager forbehold for at flytte kursustidspunktet, hvis Datatilsynet ikke har udstedt de relevante vejledninger inden udløbet af februar 2018. Såfremt kurset bliver udskudt, vil kursusgebyret selvfølgelig blive refunderet, hvis ikke der er mulighed for at deltage på den nye dato. 

Tid & sted
København // Mandag den 12. marts kl. 9-15
Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

Odense // Onsdag den 14. marts kl. 9-15
Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M

Aarhus // Torsdag den 15. marts kl. 9-15
Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J

Pris
2.495 kr. for medlemmer // 3.495 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er inkl. forplejning og kursusmateriale