Kursus: Persondata

Kursus: Persondata image

Den 25. maj 2018 træder persondataforordningen og den nye databeskyttelseslov i kraft. Derfor afholder Grakom kursus om dette i København, Odense og Aarhus.

På kurset vil Grakoms jurister gennemgå de nye regler, herunder hvad persondata er, de grundlæggende begreber, typer af personoplysninger, grundlæggende principper for behandling, oplysningspligt, samtykke, dataansvarlige og databehandlere, profilering, bødeniveauer og meget mere.

Vi vil tage udgangspunkt i, hvordan grafiske virksomheder bør forholde sig til persondatareglerne med praktiske forslag til, hvordan virksomhederne griber de nye regler an.

Der vil ligeledes blive behandlet konkrete eksempler fra den grafiske branche, hvor persondata kan have betydning. Fx om persondatareglerne får betydning for mellemmateriale, om virksomhedens adgang til at opbevare kundens trykfiler, om betydningen i forhold til markedsføring og distribution m.v.

På kurset vil de persondataretlige regler i forhold til personaleadministration også blive gennemgået.

Undervisere
Advokat (L) Peter Balle & advokatfuldmægtig Kenn Søndergård Nielsen

Tilmelding