Kursus: HR UPDATE

Kursus: HR UPDATE image
På dette HR-kursus får du en gennemgang af de seneste væsentlige HR-juridiske nyheder. Vi vil komme rundt om ændringerne i:
  • Den nye klausullov med markant ændrede regler for kunde- og konkurrenceklausuler 

  • Indledende orientering om persondata

  • Nye muligheder i overenskomsterne om aftalt uddannelse

  • Reviderede regler i overenskomsterne om frihed for seniorer

  • Ferieloven under revision

  • Arbejdsløshedsforsikringsloven om G-dage

  • Ny markedsføringslov

Lovgivningens og overenskomsternes tilgrænsende regler og emner vil også indgå ved gennemgangen af nyhederne.

Undervisere
Advokat Peter Balle, advokat Jakob Mose Poulsen & uddannelsespolitisk chef Anders Mosumgaard

Tilmelding